Tietosuojakäytäntö

Virrata.fi- verkkokaupan henkilötietojen käsittely- tietosuojaseloste 

Laatimispäivä 24.05.2018

Meille henkilötietojen suojaus on erittäin tärkeää ja olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella kerromme asiakkaillemme, kuinka me käsittelemme heidän henkilötietojaan, mihin me keräämme tietoja ja mitä oikeuksia asiakkaalla on koskien henkilötietojen käsittelyä. Asiakkaan täytyy hyväksyä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Virrata.fi-verkkokaupan palveluita.

1. Rekisterinpitäjä

STC-Trading Oy, Uutistie 3 C, 01770 Vantaa, info(at)stc.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sonja Rantakangas
sonja.rantakangas(at)stc.fi

Uutistie 3 C, 01770 Vantaa

 

3. Rekisterin nimi

STC-Trading Oy:n Virrata.fi- verkkokaupan käyttäjärekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

STC-Trading Oy:n Virrata.fi-verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, tilauksien käsittelyä ja toimitusta varten. Perusteena keräämiselle näissä tapauksissa on tehty tilaus (sopimus) jonka täyttääksemme meidän täytyy kerätä asiakkaalta henkilötietoja hoitaaksemme oman osuutemme sopimuksesta. Tämän lisäksi meidän tulee säilyttää tietoja kirjanpidon, maksujen hallinnan, takuiden ja reklamaatioiden käsittelyn takia. Muissa tapauksissa kerättyjä tietoja käytämme parantaaksemme palvelujamme, esimerkiksi asiakaspalautteissa. Voimme myös käsitellä tietoja myös erityistä tarkoitusta varten asiakkaan antaman suostumuksen mukaisesti, tietosuoja-asetuksen nojalla. (GDPR 13: artikla 6- kohta 1, alakohta a) 4.1 Asiakkaat, jotka rekisteröityvät palveluumme tekemättä tilausta (sopimusta), tulee ennen rekisteröitymistä hyväksyä tietosuojaehtomme. Pääasiallinen tavoitteemme on tarjota rekisteröityneelle asiakkaalle yksinkertainen ja helppo tilausprosessi. Keräämme kaikilta  asiakkailta aina erikseen suostumuksen erityisiä tarkoituksia (esimerkiksi sähköpostimarkkinointia) varten. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- etu- ja sukunimi
- osoite
- puhelinnumero
- sähköposti
- tiedot tehdyistä tilauksista

- tuotteiden palautustapauksissa tilinumero

Näiden tietojen antaminen on aina vapaaehtoista, mutta niitä tarvitaan sivustollemme rekisteröitymiseen tai tuotteiden tilaamiseen- tästä syystä asiakkaan on annettava yllä mainitut tiedot, jos kauppaa halutaan käydä tai sivustolle Virrata.fi halutaan rekisteröityä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi STC-Trading Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Lisäksi keräämme tiedot tehdyistä tilauksista.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

STC-Trading Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Rekisteröity voi myös tehdä pyynnön poistaa tietonsa rekisteristä pysyvästi ja tulla unohdetuksi - lakisääteiset yrityksemme velvollisuudet huomioiden (kts. kohta 12.)

 

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Asiakkaat, jotka ovat rekisteröityneet (luoneet tilin) sivustollemme, voivat tarkastella tietojaan sivustolta.

 

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

12. Rekisterin tietojen säilytysaika

Säilytämme rekisterissämme henkilötietoja vain sen ajan, joka nähdään tarpeelliseksi kirjanpidollisten ja kuluttajakauppaa koskevien velvollisuuksien täyttämiseksi. Asiakkaiden, jotka ovat rekisteröityneet verkkokauppaamme tekemättä tilausta ja jotka eivät ole antaneet suostumustaan esim. markkinointiin, yhteystietoja säilytetään rekisterissämme vuoden ajan. Erityistä tarkoitusta (esim. markkinointia) varten suostumuksensa antaneilla asiakkailla, jotka haluavat peruuttaa suostumuksensa tiedot poistetaan pikimmiten ja viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun asiakas on ilmoittanut asiakaspalveluumme tahtonsa tulla unohdetuksi.

 

13. Ketkä vastaanottavat henkilötietojasi

Asiakkaiden tietoja käsittelevät STC-Trading Oy ja sen työntekijöiden lisäksi muut osapuolet, erityisesti muut yritykset, joita käytämme tilausten käsittelyyn ja liiketoiminnan ylläpitämiseen.Tilausprosessin saattamiseksi loppuun eri osapuolet käsittelevät henkilötietoja saadakseen tilauksen asiakkaalle- esimerkiksi verkkokauppa-alustaa sekä laskutusta varten käytämme eri yhteistyökumppaniyrityksien palveluita. Näissä tapauksissa sovelletaan tarkkoja sopimuksia, joilla varmistetaan  asiakkaidemme yksityisyyden suojaus. Käytämme seuraavien yrityksien palveluita verkkokauppamme toiminnan yhteydessä:

-Verkkokauppa-alustamme Vilkas, jossa verkkokauppamme sijaitsee.

-Maksunvälittäjä (Klarna), joka vastaanottaa asiakkaalta maksun (Klarna vastaa myös luottokorttinumeroiden säilyttämisestä, luottokorttinumeroita ei säilytetä yrityksemme sisällä)

-Kuljetusyritys (Posti Oy), joka toimittaa lähetyksen.

-Tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoon, tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme ja perintäyhtiö laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään.

-Lisäksi erikseen suostumuksensa erityisiä tarkoituksia (esim. markkinointia) varten antaneiden henkilöiden tiedot ovat myös sähköpostiohjelman tarjoajalla.

-Rekisteröityneen asiakkaan, joka ei ole tilannut tuotteita ja joka ei ole antanut suostumusta esim. markkinointiin,  tiedot ovat yrityksemme ja työntekijöidemme vastaanottamina.

 

14. Valitukset

Olethan meihin yhteydessä, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen henkilötietojesi käsittelyyn. Jos uskot, että käsittelykäytäntömme rikkovat tietosuojalakeja tai asetuksia (GDPR), voit myös tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistolle. (Lisätietoa: www.tietosuoja.fi)

 

15. Muutokset

Jos sivustollemme tai palveluihimme tulee muutoksia tai henkilötietojen lainsäädäntö muuttuu, voimme joutua tekemään muutoksia henkilötietojen käsittelyä koskeviin tietoihin. Ilmoitamme aina rekisterissä oleville asiakkaille, jos tällaisia muutoksia ilmenee. Ilmoitamme myös sivustollamme mahdollisista muutoksista.

 

16. Evästeet 

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle tai muulle laitteelle, jolla sivustoa käytetään. Evästeillä voidaan kerätä erilaista tietoa siitä, miten sivustoa käytetään ja millä sivuilla sivustossamme on vierailtu. Myös käyttäjän koneen internet-selain, IP-osoite ja käyttöjärjestelmä saadaan tietoon evästeitä käyttämällä. Kävijätietoja seuraamalla ja analysoimalla saamme kehitettyä verkkosivustostamme sellaisen, että sen toiminta on mahdollisimman  sujuvaa ja että sen käyttö tuo parhaan mahdollisen käyttökokemuksen ja palvelee mahdollisimman hyvin käyttäjää. Käyttäjällä on aina mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimen asetuksia.

Käytämme sivullamme kolmannen osapuolen analytiikka- ja markkinointijärjestelmää, Google Analyticsiä. Järjestelmä kerää anonyymiä evästetietoa sivuiltamme, jotta voimme parantaa sivustoa ja tutkia, miten sitä käytetään.
 

Poista Google Analytics -seuranta käytöstä napsauttamalla tätä


Klarna Checkout
kauppiaan tiedot